Geluk op de werkvloer

Gelukkige medewerkers floreren, thuis en op hun werk. Wij dragen bij aan een duurzame, betekenisvolle en winstgevende organisatie.

Play-Video

Het Rendement

Benieuwd naar het rendement voor jou en jouw organisatie? Bekijk direct even de video!

Hoe gelukkig zijn jouw medewerkers?

Wij bieden hét alternatief voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek, wij vertellen je er graag meer over.

Geluk op de werkvloer

Gelukkige medewerkers floreren, thuis en op hun werk. Wij dragen bij aan een duurzame, betekenisvolle en winstgevende organisatie.

Play-Video

Het Rendement

Benieuwd naar het rendement voor jou en jouw organisatie? Bekijk direct even de video!

Hoe gelukkig zijn jouw medewerkers?

Wij bieden hét alternatief voor een medewerkers-tevredenheidsonderzoek, wij vertellen je er graag meer over.

Welkom

Hoe gelukkiger de werknemers, hoe beter een bedrijf presteert!

 

Het Rendement van Geluk Programma is gericht op het vergroten van het gelukbewustzijn
van medewerkers op basis van onze gelukpijlers, waarbij ze zelf verantwoordelijk worden
gemaakt en gehouden voor het optimaliseren van hun eigen geluk.

 

Wij maken geluk meetbaar en tastbaar middels onze verhelderende werknemers- en
werkgeversanalyses, als gevolg waarvan onze toegevoegde ook gelijk duidelijk is.

Ons-doel

Ons doel

Veel medewerkers worstelen met de balans tussen gezondheid, tijd en geld. Geld was lange tijd de oplossing voor een goede gezondheid en geluk en dus was het vergaren van geld een doel op zich. Het welbevinden van medewerkers op de werkvloer en ook daarbuiten wordt belangrijker dan materiële zaken zoals een hoog salaris of een dure auto. Medewerkers hechten steeds meer waarde aan goede relaties met familie, vrienden, collega’s en klanten en willen zich kunnen vinden in de missie en visie van de organisatie waarvoor ze werken.
Wij hebben ons ten doel gesteld om werkgevers te helpen met geluk op de werkvloer. Daarmee willen we samen bijdragen aan het persoonlijk geluk van werknemers én aan een optimaal duurzame, betekenisvolle en winstgevende organisatie.

Het rendement van Geluk op de werkvloer

Geluk is maakbaar
Cirkel

Geluk is voor 50% afhankelijk van onze genen, 10% van omstandigheden en maar liefst 40% van onze eigen keuzes en gedrag. Het is voor werkgevers en werknemers daarom belangrijk om zich bewust te zijn van deze invloed op geluk. Zo zijn burn-outs meestal geheel of gedeeltelijk terug te voeren op privéomstandigheden. Medewerkers die op hun werk en in privé in balans zijn en zich gewaardeerd voelen, scoren op alle fronten beter.

 

Ook voor werkgevers zijn de voordelen vanzelfsprekend. Gelukkige werknemers presteren beter én zijn duurzaam inzetbaar. Dat betekent onder andere minder verzuim, minder verloop en een hogere productiviteit.

Gelukkige medewerkers floreren, thuis en op hun werk.

De inzet van het Gelukkig Leven Programma resulteert in een toename van loyaliteit, betrokkenheid, productiviteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast nemen verzuim en personeelsverloop af!

Geluksfactoren

Wij hebben jaren onderzoek gedaan naar wat er nodig is om tot een gelukkige organisatie te komen. Op basis hiervan hebben we een vijftal gelukpijlers gedestilleerd waar we ons op richten.

 

Om volkomen gelukkig te zijn, is het noodzakelijk dat de eerste pijler (veiligheid, stabiliteit en zekerheid) in voldoende mate geborgd is. Dit betekent dat er financiële rust moet zijn, waarmee de weg vrij is voor optimalisatie van het persoonlijk geluk in de overige pijlers.

 

Op basis van de gelukpijlers is de Gelukkig Leven Test© en de Gelukkig Leven Balansmeting© ontwikkeld. Instrument die in kaart brengen hoe het gesteld is met het gelukniveau van medewerkers en de balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden; zowel individueel als organisatiebreed. Aan de hand van de uitkomsten kunnen zowel werknemer als werkgever gericht in actie komen. Gelukkige medewerkers floreren, thuis en op hun werk.

 

Geloof jij ook dat het investeren in het geluk van je medewerkers zorgt voor meer rendement op de werkvloer en ben je benieuwd hoe het gesteld is met het geluk van jouw medewerkers? Neem dan contact met ons op of doe eerst de Werkgever QuickScan.

Veiligheid, stabiliteit en zekerheid

Relaties en liefde

Voldoening, waardering en erkenning

Zelfontplooiing

Betekenisvol leven

Benieuwd naar hét alternatief voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Programma

Gelukkig Leven Programma

Binnen het Rendement van Geluk op de werkvloer Programma helpen we werkgevers en werknemers met het verkrijgen van inzicht, het optimaliseren en waarborgen van het persoonlijk geluk.

 

Hiervoor zetten we het Rendement van Geluk Traject in. Een traject voor werkgever én werknemer waarbij we uitgaan van een helder stappenplan.

Ambassadeurs

Wij werken samen met Ambassadeurs die ook van betekenis willen zijn voor het persoonlijk geluk van mensen. Naast het feit dat onze Ambassadeurs het Rendement van Geluk Programma ook aan kunnen bieden, kunnen ze de medewerkers – en dus ook jou als werkgever – verder helpen met het vergroten van het persoonlijk geluk vanuit hun eigen achtergrond en specialisme.

“Geluk is maakbaar”

Geloof jij ook dat het investeren in het geluk van je medewerkers zorgt voor meer rendement op de werkvloer en ben je benieuwd hoe het gesteld is met het geluk van jouw medewerkers? Neem dan contact met ons op of doe de Werkgever QuickScan.