Auteur: RvG1705

Wanneer het over economie gaat, lijken we wel makke schapen die braaf achter hun alwetende herder met de blauwe ogen aanlopen. We stellen geen vragen. We komen niet in opstand. We doen wat ons verteld wordt: zoveel mogelijk consumeren om een economische groei zonder einde te bewerkstelligen die de oplossing zal zijn voor al onze problemen. Kaj Morel is deze gang van zaken beu. Hij schreef een boek waarin hij een ander verhaal vertelt over onze economie, een verhaal dat je nooit hoort. Tot nu. Speciaal voor het New Financial Magazine heeft Kaj een passage uit zijn boek bewerkt tot...

Onze dienstverlening onder ‘Rendement van Geluk’ kan in aanmerking komen voor de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid 2018, zoals hieronder nader omschreven. Subsidie - ESF Duurzame Inzetbaarheid 2018 (bedrijven/instellingen) Het doel van deze regeling is om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Werkgevers, zowel van bedrijven als van (overheids-) instellingen, kunnen subsidie aanvragen voor advies door een externe adviseur waarmee zij meer mensen langer en productief aan het werk kunnen houden en om leeftijdsbewust personeelsbeleid in te zetten. Een project in het kader van...