Oprecht luisteren als eerste stap naar gelukkige medewerkers!

Verschillende onderzoeken laten zien dat gelukkige medewerkers onder andere effectiever, productiever en duurzamer inzetbaar zijn. Hoe zorg je er als werkgever voor dat werknemers je gaan zien en ervaren als aantrekkelijk? Dat je een werkgever bent waar mensen graag willen werken en ook willen blijven werken omdat ze werkgeluk ervaren?

De basis van een goede relatie is goede communicatie. Dat geldt ook voor de relatie tussen werkgever en werknemer. Ik ervaar dat veel bedrijven hierin voor een mooie uitdaging staan. Want wat is goede communicatie? En wat is daarvoor nodig?

Voorbeeld

Om dit duidelijk te maken, heb ik een voorbeeld uit de gezondheidszorg. Stel je voor dat je als patiënt bij een dokter komt om over jouw gezondheidsklachten te praten. Wat verwacht je dan van de arts? Het liefst wil je dat hij tijdens het consult de juiste diagnose stelt. Maar vooral dat je je gehoord voelt, dat de arts alle aandacht voor jou heeft en tijd neemt om oprecht naar je te luisteren. En dat betekent ook dat je als patiënt – vaak onuitgesproken – hoopt dat de arts oprecht geïnteresseerd en betrokken is en moeite voor je doet om ook ‘de vraag achter de vraag’ te achterhalen. Met een goede communicatie kan de arts een vertrouwensrelatie opbouwen die essentieel is voor het leveren van goede zorg, het stellen van de juiste diagnose en het inzetten van de juiste behandeling en/of medicatie.

Laten we dit voorbeeld eens vertalen naar jouw organisatie. Wanneer heb jij als werkgever of manager voor het laatst jouw oor écht te luister gelegd bij je medewerker(s) en de moeite genomen om ook ‘de vraag achter de vraag’ te achterhalen? En dan bedoel ik écht op individueel niveau luisteren naar je medewerker(s) en niet via het invullen van enquêtes en/of de inzet van een traditioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek. Deze laatste twee tools vallen immers niet onder de categorie luisteren. De essentie van luisteren is namelijk:
– Bewust en met aandacht aanwezig zijn bij de ander;
– De intentie hebben om te luisteren naar wat de ander écht wil zeggen.

En dat lukt je ‘helaas’ niet middels het afnemen van een enquête en/of traditioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek. Ik schrijf hier bewust helaas, omdat we als werkgevers graag efficiënt met geld en tijd omgaan en als gevolg daarvan ook graag kiezen voor communicatiemethoden die we snel en het liefst zo goedkoop mogelijk kunnen inzetten. We willen namelijk wel graag luisteren naar onze medewerkers en vinden dit ook wel belangrijk, echter mag dit niet te veel ‘kosten’. En dat is in mijn ogen een gemiste kans omdat snel en écht luisteren nu eenmaal niet de meest gelukkige combinatie is. De grote vraag blijft natuurlijk ook of snel en een lage prijs in dit geval wel leidt tot het gewenste doel en rendement? Even terug naar de arts in het voorbeeld hierboven. Nu kom je bij de arts en zonder verder te praten of te vragen verzoekt hij je om een inventarisatieformulier ten aanzien van je klacht in te gaan vullen. Het formulier wordt bij de arts ingeleverd, hij leest dit door, stelt zijn diagnose op basis van dit formulier, schrijft een medicijn voor en je betaalt slechts 50% van het tarief dat hier normaliter voor staat. Lekker efficiënt en goedkoop! Volgende patiënt! Hoe voelt dit voor jou? Voel je je gehoord? Voel je betrokkenheid? Voel je vertrouwen? Zal je een dergelijke arts ook richting toekomst blijven bezoeken ongeacht of deze wel of niet de juiste diagnose heeft gesteld? En leg vervolgens eens de link naar de wijze waarop jezelf communiceert met je medewerkers. Weet jij wat er écht in hun omgaat en bij hen leeft? Hoe gelukkig ze zijn qua werk- en privé-omgeving? En hoe je hier als werkgever en werknemer samen je verantwoordelijk in kunt nemen en op in kunt spelen om samen tot meer Rendement van Geluk op de werkvloer te komen?

Bouwen aan een sterk werkgeversmerk

Het investeren in gelukkige(r) medewerkers leidt zoals genoemd in de inleiding tot productieve, effectievere, enthousiaste, gedreven en meer gezonde medewerkers. Dus is het interessant om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast zal je als werkgever in de huidige tijd van hoogconjunctuur meer je nek uit moeten steken om nieuwe mensen aan je te binden en om bestaande medewerkers binnen de deuren te houden. Vanuit dat perspectief wordt het steeds belangrijker om aan sterk werkgeversmerk te gaan bouwen. En hoe mooi en effectief is het wanneer je je eigen medewerkers zover kunt krijgen dat zij deze taak ook spontaan en onvoorwaardelijk op zich gaan nemen. Omdat ze bij een organisatie werken waarbij het ‘gewoon’ is dat de werkgever om je geeft en écht naar je luistert.

Doorlopende investering

Zo’n goede relatie met je medewerkers ontwikkelen vraagt om een doorlopende investering. Het is net als met het onderhouden van een liefdesrelatie. Ook daar werk je aan en investeer je om het samen leuk te hebben en te houden. Een basisvoorwaarde is wel, dat beide partners betrokken bij elkaar zijn en de motivatie hebben om er écht voor elkaar te willen zijn en er iets van te willen maken. En daarnaast moet er dan natuurlijk ook sprake zijn van vertrouwen, oprechte betrokkenheid, oprechte interesse, aandacht, vriendelijkheid etc. Met andere woorden het fundament moet kloppen en de cirkel moet rond zijn.

Implementeren

Steeds meer werkgevers delen de visie dat het investeren in een goede relatie met je medewerkers voor beide partijen heel interessant en rendabel is. Echter iets delen of weten betekent nog niet dat ze hier ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Als mens zijn we immers eerder geneigd om in obstakels te denken dan in kansen en/of mogelijkheden. Zo horen we nog wel eens van werkgevers dat ze hier graag mee aan de slag zouden gaan, echter niet weten waar ze de tijd en de mensen vandaan moeten halen. Gelukkig kunnen we deze obstakels snel voor je wegnemen, omdat wij er ons werk van hebben gemaakt om jou als werkgevers te helpen en te faciliteren met het inzichtelijk krijgen, het optimaliseren en waarborgen van het persoonlijk geluk van jouw medewerker.

Gelukkige medewerkers leiden tot Gelukkige klanten! En Gelukkige klanten leiden tot …

Leon Brummelhuis | partner Rendement van Geluk
leon@rendementvangeluk.nl
053-7501690 of 06-27066988

2 Reactie's
  • Frank Dalenoord
    Geplaatst op 05:07h, 15 juni Beantwoorden

    Leon hier Frank Dalenoord. Dit geschreven stuk van is mijn manier van leidinggeven geweest en doe het nog steeds als vrijwilliger. Dit is geen stroop om de mond smeren van jou maar dit is nog steeds mijn werkwijze. Ik kan eigenlijk in elke branche leiding geven zonder in details op de hoogte te zijn van het vak. Medewerkers vertrouwen is de basis . dat wordt namelijk wederzijds. Groetjes Frank

  • Leon Brummelhuis
    Geplaatst op 14:03h, 15 juni Beantwoorden

    Hoi Frank, Wat leuk om via deze weg ook van je te mogen vernemen. Fijn dat je de inhoud van mijn Blog kunt staven aan jouw eigen ervaringen uit het verleden en het heden. Hartelijke groet en graag tot horens, Leon

Geef een reactie