Organisaties beter laten renderen middels luisteren!

De tijd om op basis van alleen mooie praatjes en/of het scherpste tarief opdrachten binnen te halen, is al lang verleden tijd. In de huidige tijd moeten we meer doen en van een grotere toegevoegde waarde zijn om een opdracht binnen te kunnen halen, waarbij prijs lang niet altijd meer van doorslaggevende factor is. Er is immers een belangrijke bewustzijnsgroei aan de gang bij consumenten en als gevolg hiervan ook bij producenten. Duurzaamheid gaat een steeds belangrijkere rol spelen. En dat zijn we ondertussen met elkaar gelukkig al redelijk vanzelfsprekend gaan het vinden. Klanten weten het immers steeds vaker en meer te waarderen wanneer je als producent met hen meedenkt over mogelijke perspectieven voor de uitdaging waar men voor staat. En dat begint meestal niet bij het promoten en offreren van een product of dienst die jij als leverancier hiervoor misschien al op het schap hebt liggen. Goed kunnen verkopen staat in de huidige tijd gelijk met goed kunnen luisteren! Luisteren is namelijk iets anders dan wachten tot je weer mag praten. Je aandacht echt op de ander richten, doorvragen of reageren op wat iemand zegt. Om überhaupt tot zaken te kunnen komen, is het van cruciaal belang dat je gesprekspartner zich gehoord heeft gevoeld. Om business te kunnen doen en in business te blijven, zie je dan ook in toenemende mate dat organisaties hun verkopers laten trainen om ze beter te leren luisteren op basis van de volgende punten:

  1. Je volledig concentreer op de ander
  2. Het laten merken aan de andere kant van de tafel dat je luistert
  3. Niet te oordelen
  4. Herhalen wat je gehoord hebt
  5. Geen aannames doen
  6. Checken of je op het goede spoor zit
  7. Aantekeningen maken
  8. Vragen stellen
  9. Samenvatten
  10. Toepassen van de 70/30 regel (de klant is voor 70% aan het woord)

Mooi om te zien dat we als ondernemers overal toe bereid zijn en alles uit de kast willen halen om zaken te kunnen blijven doen met klanten. Maar hoe zit dit nu met jou als werkgevers als het gaat om het luisteren naar je eigen werknemers ten aanzien van bovengenoemde 10 punten? Wanneer heb jij bijvoorbeeld voor het laatst een poging gedaan om bewust te achterhalen of de medewerkers ook het gevoel hebben dat de organisatie aansluit bij hun eigen identiteit, behoeften, wensen en doelen?

Om gelukkige en tevreden klanten te hebben, te houden en te (blijven) krijgen, is het dus zaak dat je gelukkige en tevreden werknemers in dienst hebt, in dienst houdt en kunt blijven aantrekken. Medewerkers kiezen voor een organisatie die aansluit bij hun eigen identiteit, doelen, wensen en behoeften. Dus doe je er als organisatie verstandig aan om dit bij hen te achterhalen en hier maximaal op in te spelen. Het hebben van een duidelijke, heldere en waarachtige missie, visie en strategie kan je hier als organisatie ook enorm bij helpen en in de kaart spelen. Organisaties die werknemers in dienst hebben, werven en binden op basis van hun missie, visie, strategie en cultuur, blijken namelijk aantoonbaar beter te presteren.

Vrijdag, 26 april 2019 | Leon Brummelhuis| partner ‘Rendement van Geluk’ op de werkvloer

Geen reactie's

Geef een reactie

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.