SCP: Krappe arbeidsmarkt vraagt om meer mensgerichte oplossingen

Leon Brummelhuis: De krapte op de arbeidsmarkt houdt naar verwachting nog twee decennia aan. Daarom is het cruciaal dat er gewerkt wordt aan een oplossingen voor deze arbeidskrapte.

SCP: Krappe arbeidsmarkt vraagt om meer mensgerichte oplossingen

De krapte op de arbeidsmarkt houdt naar verwachting nog twee decennia aan volgens het Sociaal Cultureel Planbureau. Klik hier voor het betreffende artikel.

Daarom is het cruciaal dat er gewerkt wordt aan oplossingen voor deze arbeidskrapte.

Werkgeluk biedt een waardevol sociaal en maatschappelijk perspectief als het gaat om het aanpakken van deze arbeidskrapte. Door de focus te leggen op werkgeluk kunnen werkgevers een aantrekkelijkere werkomgeving creëren om mensen te behouden en talent aan te trekken. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten:

  1. Je voorkomt problemen als verhoogde werkdruk, verminderde productiviteit en een onbalans tussen werk en privé;
  2. Gelukkige(r) werknemers zijn meer betrokken, productief en gemotiveerd, en tevredener over hun werk. Wat zorgt voor lager personeelsverloop, lagere wervingskosten en een hogere klanttevredenheid.

Door werkgeluk als sociaal en maatschappelijk perspectief te omarmen profiteren werknemers en werkgevers. Daarnaast draagt werkgeluk bij aan een positieve werkcultuur.

Meer weten of sparren over hoe wij jou hier als bedrijf of HR-manager mogelijk in kunnen faciliteren? Neem dan vrijblijvend contact met Rendement van Geluk.

Geen reactie's

Geef een reactie