Blog

Dit is wat Joanna Hessels van GeluksExpert hier zelf over schrijft: Het uitgangspunt dat gelukkige mensen betere medewerkers zijn en dat geluk voor een belangrijk gedeelte wordt bepaald door de keuzes die iemand maakt, sluit helemaal aan bij mijn visie op het leven en dit pas ik dagelijks toe in mijn eigen onderneming. Na een reactie op de site, telefonisch contact en een gesprek met Leon werd ik alleen maar enthousiaster. Ik geloof in kijken en aandacht voor de mens vanuit holistisch perspectief. Je kunt geluk niet lostrekken in werk en privé… het is één en moet ook als zodanig geoptimaliseerd worden....

Ik ben wat eerder van mijn werk vertrokken omdat ik langs mijn oma in het verpleeghuis ga. Naast mij bij het verkeerslicht zie ik een lesauto met twee mensen verscholen achter een mondkapje. Als rij-instructeur is het natuurlijk wat lastig om dit werk vanaf de PlayStation te doen.Binnenkort wil ik weer mijn jaarlijkse stukje schrijven waarin ik terugblik op het jaar dat we bijna achter ons laten. Wanneer ik over vele jaren terugkijk naar 2021 en wat het meest bepalend is geweest dan moet dit tot echt corona en de maatregelen zijn. Maar is het wel handig om hierover te...

[caption id="attachment_3903" align="alignright" width="107"] Leon Brummelhuis[/caption] Vakmensen en vakmanschap behouden en naar een hoger plan tillen is niet eenvoudig in de huidige tijd. Nieuwe vakmensen aantrekken is al helemaal een uitdaging. Dit heeft erin geresulteerd dat werkgevers en opleidingsfondsen zijn gaan inzetten op het stimuleren van de leercultuur door ook de werknemers hierin te betrekken. Binnen Rendement van Geluk wagen we eerlijkheidshalve te betwijfelen of deze inzet alleen ‘de oplossing’ is om medewerkers gemotiveerd te krijgen qua ontwikkelen, zodat ze hier vanuit hun eigen wil en verantwoordelijkheid mee aan de slag gaan?   OntwikkelenVan nature willen mensen zichzelf ontwikkelen. Vanuit dat perspectief zou je...

  [caption id="attachment_1815" align="alignright" width="130"] Ozewald Wanrooij[/caption] We zien onszelf al zitten, in onze tuin, heerlijk genietend na een lange werkdag met een glaasje wijn, uitkijkend over de velden. Rust...

Ja, laat deze titel maar eens goed tot je doordringen…. Er staat nogal wat……En wie ben ik om dit boven een blog te zetten……Helaas moet ik zeggen, dat deze titel niet uit mijn fantasie komt, maar dat dit naar voren komt uit onderzoek. Onderzoek naar werk-privé balans Aon's 2021 Global Wellbeing Survey heeft in samenwerking met Ipsos onderzoek gedaan naar hoe werkgevers omgaan met het thema vitaliteit en welke impact een vitaliteitsprogramma heeft op de prestaties van medewerkers van de organisatie. In totaal werden 1.648 organisaties wereldwijd, waarvan 205 in Nederland, bevraagd op diverse thema’s rondom vitaliteit aan de hand van vijf pijlers: financieel,...

  [caption id="attachment_1815" align="alignright" width="130"] Ozewald Wanrooij[/caption] Kiezen voor geluk? Werkt het zo eenvoudig of is het naïef om te denken dat je voor geluk kunt kiezen. In de vele jaren dat ik nu met geluk bezig ben heb ik nog nooit iemand getroffen die zichzelf altijd een 10 geeft wanneer het gaat om het persoonlijk geluk. Er overkomen ons immers zaken waarop we geen grip hebben en die een negatieve invloed uitoefenen op ons geluk. Toch betekent dit niet dat we geen invloed kunnen uitoefenen op ons geluk.   In mijn vorige artikel heb ik stilgestaan bij wat inzicht doet bij het maken...

[caption id="attachment_1815" align="alignright" width="130"] Ozewald Wanrooij[/caption] Hoe gelukkig ben je eigenlijk wanneer je jezelf een cijfer zou geven op de schaal van 1 tot 10? Een grote kans dat jouw cijfer nog wel ruimte biedt voor een puntje extra. Maar wat heb jij daarvoor nodig? En minstens zo belangrijk is de vraag waarom het je nog niet is gelukt om dit puntje erbij te krijgen. In dit artikel sta ik stil bij waarom kiezen voor geluk zo lastig is en geef ik enkele handvatten die je hierbij kunnen helpen.   Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ons geluksgevoel voor een belangrijk deel afhankelijk is...

Je zou er bang van worden, zinnen als: ‘Op een schaal van 1 tot 10 is het geluk van Nederlanders met ruim 1 punt afgenomen’. Dit bleek uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in april 2020, toen we dus nog maar amper begonnen waren met het lockdownjaar. Terwijl uit het jaarlijkse onderzoek naar Werkgeluk in Nederland (een samenwerking van de MonitorGroep, de Gelukkig Werken Academy en Happy Office) bleek dat het werkgeluk juist een tikkeltje was gestegen. Kortom: een eenduidig overkoepelend antwoord is er niet. Daarom is het zo belangrijk om 1-op-1 in gesprek te gaan met medewerkers om te...

Geluk begint bij jezelf. Dat weten we en merken steevast weer wanneer we onze Gelukkig Leven Test bespreken met werknemers van verschillende organisaties. Zo krijgen we met enige regelmaat te horen van werknemers dat het bij hun werkgever ontbreekt aan het hebben van een duidelijke missie en visie. Het noodzakelijke doel om je richting te kunnen bepalen. Wanneer we dan vragen wat de persoonlijk missie en visie van de betreffende medewerker zelf is, blijft het helaas vaak angstvallig stil. Wanneer we onze persoonlijke missie en visie niet helder hebben, is en blijft het natuurlijk ook erg lastig om je écht...

Toby Phillips 15 jan In 1930 voorspelde econoom John Maynard Keynes dat we honderd jaar later slechts vijftien uur per week zouden werken. Ons grootste probleem zou verveling zijn. Het lijkt er niet op dat we dat gaan halen. Waarom eigenlijk niet? Volgens Keynes zouden we over zeeën van vrije tijd gaan beschikken. Maar we verzinnen steeds nieuwe redenen om niet te luieren. In 1930, toen de Grote Depressie het tweede jaar in ging, zette John Maynard Keynes zich aan een essay over de economische mogelijkheden van zijn kleinkinderen. Ondanks de algemeen heersende somberte door de ineenstorting van de mondiale economische orde bleef...