Geluk en balans

Balans als basis voor geluk

De basis voor geluk ligt volgens ons in het creëren en waarborgen van balans. Hierbij onderscheiden wij drie balanswaarden namelijk welvaart (onze levensstandaard), welzijn (onze levenskwaliteit) en welbevinden (gelukkig voelen).

Waarom is balans zo belangrijk?

We hebben voor een groot deel invloed op ons eigen geluk en op de manier hoe we hier mee omgaan. Er zijn echter ook zaken die ons overkomen en waarop we niet altijd invloed hebben maar die wel een negatieve werking hebben op ons geluk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verlies aan inkomen, aan ziekte, aan het overlijden van een dierbare. Zaken die een aanslag doen op je persoonlijke balans en die vaak gewoonweg energie kosten.

Naarmate je beter in balans bent zal je minder snel je evenwicht verliezen en ben je eenvoudigweg beter en langer in staat om situaties die je energie kosten het hoofd te bieden.

 

Daarnaast maakt dat mensen in balans ook beter in staat zijn om te ontwikkelen, één van de vijf pijlers van geluk. Ontwikkelen is naar onze mening niet mogelijk zonder te investeren. Een nieuwe functie, een opleiding, een nieuwe relatie. Alles vraagt om een investering in geld, in tijd, in energie. Ben je in balans dan kun je veel makkelijker investeren dan wanneer je minder in balans bent. Het investeren zou dan zelfs kunnen leiden tot een situatie waarin je volledig uit evenwicht raakt.

STENEN-BALANS

Balans is niet iets dat je vindt,
het is iets dat je creëert

Hoe meten we de huidige balans?

Aan de hand van de Gelukkig Leven Test© waardeert de medewerker de 22 gelukkig leven factoren. Door deze factoren vervolgens te verbinden met de balanswaarden wordt inzicht verkregen in de mate van balans tussen:

  • Welvaart
  • Welzijn (privé-omgeving)
  • Welzijn (zakelijke-omgeving)
  • Welbevinden

 

Wanneer we vervolgens de metingen van alle medewerkers met elkaar verbinden ontstaat het inzicht in de balans op afdelings- en/of organisatieniveau. Dit wordt weergegeven in de afdelings-/organisatieanalyse.

 

Aan de hand van dit inzicht wordt het mogelijk om, zowel op het individuele vlak als op afdelings-/organisatieniveau, gericht in actie te komen om de balans te optimaliseren en te waarborgen.

 

Door jaarlijks de meting te herhalen wordt het navolgende gemonitord:

  • de huidige balansstatus
  • het risico van disbalans
  • de invloed ten opzichte van de vorige meting van zaken buiten de invloedsfeer (denk bijvoorbeeld aan COVID-19)
  • het rendement van gezette stappen en gemaakte keuzes

Hoe gelukkiger de werknemers,

hoe beter een bedrijf presteert

Wat bereiken we ermee?

Het belang voor een medewerker die in balans is en zich gelukkig voelt is evident. Maar ook het belang voor de organisatie is groot.

Effecten binnen de organisatie zijn:

Productiviteit

Creativiteit

Verloop

Instroom / doorstroom

Verzuim / uitval

Verbondenheid met de organisatie

Collegialiteit

Persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers

Communicatie

Vertrouwen

Waardering door medewerkers

Duurzame inzetbaarheid

Effecten buiten de organisatie zijn:

Instroom (aantrekkingskracht op nieuwe medewerkers)

Verbondenheid met de organisatie

Communicatie

Vertrouwen

Waardering