Gelukkig leven

Hoe ziet een Gelukkig leven eruit?

Dat verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Toch hebben we tijdens het door ons gedane Geluksonderzoek – dat onder andere gebaseerd is op de theoretische kaders van Maslow (behoeftehiërarchie), het Japanse Ikigai (de reden van het bestaan), Seligman’s Character Strengths and Virtues’ (persoonlijke kernkwaliteiten), het PERMA Model (positieve psychologie) en onze eigen ervaringen – gemerkt dat een aantal zaken steeds terugkeren als mensen zich bewust worden van wat een gelukkig leven voor hen betekent.

 

Een gelukkig leven is een leven:

– Dat goed voelt en bij je past;

– Waarin gezondheid, tijd en geld in balans zijn;

– Waarin je vrijheid ervaart;

– Waarin vertrouwen de boventoon voert;

– Waarin je begaan bent met anderen en iets voor hen kunt betekenen;

– Waarin je je geliefd en gewaardeerd voelt.

Wij delen regelmatig inspirerende artikelen en het laatste nieuws.

Gelukkig Leven Pijlers

Pijler 1 “Veiligheid, stabiliteit en zekerheid”

Geld draagt tot zekere hoogte wel degelijk bij aan je geluksgevoel. Mensen willen immers graag kunnen kopen waar ze behoefte aan hebben en dat varieert van mens tot mens. Wanneer mensen niet weten hoe ze financieel leven, hoe ze er financieel voorstaan nu en richting toekomst en waar hun echte behoeften liggen, is de kans reëel aanwezig dat men – vaak onbewust en ten onrechte – geld als doel na gaat streven. Wij kunnen werkgevers en werknemers – afhankelijk van de uitkomsten uit de Gelukkig Leven Test – helpen met het geven van inzicht en het optimaliseren van de financiën ten behoeve van persoonlijk geluk en de hieraan gekoppelde daadwerkelijke behoeften. Geld inzetten als middel om het gelukkige leven te leven dat je graag wilt leven en niet als doel.

Pijler-1

Pijler 1 “Veiligheid, stabiliteit en zekerheid”

Geld draagt tot zekere hoogte wel degelijk bij aan je geluksgevoel. Mensen willen immers graag kunnen kopen waar ze behoefte aan hebben en dat varieert van mens tot mens. Wanneer mensen niet weten hoe ze financieel leven, hoe ze er financieel voorstaan nu en richting toekomst en waar hun echte behoeften liggen, is de kans reëel aanwezig dat men – vaak onbewust en ten onrechte – geld als doel na gaat streven. Wij kunnen werkgevers en werknemers – afhankelijk van de uitkomsten uit de Gelukkig Leven Test – helpen met het geven van inzicht en het optimaliseren van de financiën ten behoeve van persoonlijk geluk en de hieraan gekoppelde daadwerkelijke behoeften. Geld inzetten als middel om het gelukkige leven te leven dat je graag wilt leven en niet als doel.

Pijler-1
Pijl
admin-ajax.php

Pijler 2: “Relatie & Liefde”

Ieder mens heeft behoefte aan relaties en liefde. Het zoeken naar bevrediging van onze behoeftes is de drijvende kracht achter ons gedrag. De behoefte aan sociaal contact is misschien niet van levensbelang, maar zonder familie, vrienden en/of collega’s ben je wel een stuk minder gelukkig. Dus is het voor werkgevers en werknemers erg interessant om te achterhalen hoe het gesteld is met deze behoefte en hoe je deze kunt optimaliseren.

Pijler 2: “Relatie & Liefde”

Ieder mens heeft behoefte aan relaties en liefde. Het zoeken naar bevrediging van onze behoeftes is de drijvende kracht achter ons gedrag. De behoefte aan sociaal contact is misschien niet van levensbelang, maar zonder familie, vrienden en/of collega’s ben je wel een stuk minder gelukkig. Dus is het voor werkgevers en werknemers erg interessant om te achterhalen hoe het gesteld is met deze behoefte en hoe je deze kunt optimaliseren.

admin-ajax.php
Pijl

Pijler 3: “Voldoening, waardering, erkenning”

In onze cultuur laten we elkaar wel weten wanneer zaken niet goed gaan en zeggen we vaak niets wanneer zaken wel goed gaan. Heel bijzonder wanneer je je realiseert dat voldoening, erkenning en waardering het fundament is voor gelukkige, betrokken en bevlogen medewerkers. Dus denken en helpen we graag mee om hier optimaal invulling aan te geven.

Pijler-3

Pijler 3: “Voldoening, waardering, erkenning”

In onze cultuur laten we elkaar wel weten wanneer zaken niet goed gaan en zeggen we vaak niets wanneer zaken wel goed gaan. Heel bijzonder wanneer je je realiseert dat voldoening, erkenning en waardering het fundament is voor gelukkige, betrokken en bevlogen medewerkers. Dus denken en helpen we graag mee om hier optimaal invulling aan te geven.

Pijler-3
Pijl
Pijler-4-1

Pijler 4: “Zelfontplooiing”

Medewerkers kunnen vaak veel meer dan ze denken en dat willen ze eigenlijk ook allemaal graag tonen. Toch blijven ze vaak ongewenst op hun vertrouwde plek zitten, ook wel de comfortzone genoemd. Een ogenschijnlijk veilige plek waar ontwikkeling en groei helaas stilstaan en medewerkers uiteindelijk niet gelukkig(er) worden. Wil jij als werkgever en/of werknemer ook het beste uit je mensen en jezelf halen, dan denken we graag met je mee over mogelijkheden hoe we dit samen het beste kunnen bereiken.

Pijler 4: “Zelfontplooiing”

Medewerkers kunnen vaak veel meer dan ze denken en dat willen ze eigenlijk ook allemaal graag tonen. Toch blijven ze vaak ongewenst op hun vertrouwde plek zitten, ook wel de comfortzone genoemd. Een ogenschijnlijk veilige plek waar ontwikkeling en groei helaas stilstaan en medewerkers uiteindelijk niet gelukkig(er) worden. Wil jij als werkgever en/of werknemer ook het beste uit je mensen en jezelf halen, dan denken we graag met je mee over mogelijkheden hoe we dit samen het beste kunnen bereiken.

Pijler-4-1
Pijl

Pijler 5: “Betekenisvol Leven”

Er zijn veel medewerkers die hun leven als een sleur en saai ervaren. Elke ochtend opstaan, naar je werk gaan, thuiskomen, eten, nog even kletsen of tv kijken en naar bed. En dit ritueel herhaalt zich dan 5 dagen per week. Een leven zonder betekenis voor zichzelf en voor de ander. ‘Gelukkig’ kun je op deze wijze wel je rekeningen voor je levensonderhoud betalen. En blijkbaar zijn er relatief veel mensen/medewerkers die – vaak onbewust – voor dit leven hebben gekozen. Je kunt er immers ook voor kiezen om betekenisvol(ler) te willen gaan leven. Wij willen jou als werkgever en/of werknemer graag inspireren, helpen en faciliteren om het betekenisvolle ondernemen, werken en leven na te streven, opdat je geluksgevoel enorm zal gaan toenemen. Gelukkige medewerkers floreren thuis en op het werk!

Pijler-5-1

Pijler 5: “Betekenisvol Leven”

Er zijn veel medewerkers die hun leven als een sleur en saai ervaren. Elke ochtend opstaan, naar je werk gaan, thuiskomen, eten, nog even kletsen of tv kijken en naar bed. En dit ritueel herhaalt zich dan 5 dagen per week. Een leven zonder betekenis voor zichzelf en voor de ander. ‘Gelukkig’ kun je op deze wijze wel je rekeningen voor je levensonderhoud betalen. En blijkbaar zijn er relatief veel mensen/medewerkers die – vaak onbewust – voor dit leven hebben gekozen. Je kunt er immers ook voor kiezen om betekenisvol(ler) te willen gaan leven. Wij willen jou als werkgever en/of werknemer graag inspireren, helpen en faciliteren om het betekenisvolle ondernemen, werken en leven na te streven, opdat je geluksgevoel enorm zal gaan toenemen. Gelukkige medewerkers floreren thuis en op het werk!

Pijler-5-1

Geluk vind je niet ergens anders, maar hier.

Niet ooit, maar nu.

Gelukkig Leven Test

Onze ervaring is dat het mensen vaak niet ontbreekt aan geld maar aan algeheel inzicht en uitzicht op basis waarvan mensen keuzes kunnen en durven maken die hun geluksgevoel doen toenemen. Een reden voor ons om op zoek te zijn gegaan naar het meetbaar en inzichtelijk maken van de door ons geleverde toegevoegde waarde. Om iets te kunnen meten, moet je het immers eerst inzichtelijk kunnen maken om het vervolgens ook te kunnen gaan optimaliseren. Het idee voor het ontwikkelen van de Gelukkig Leven Test is geboren.

Voor de werkgever

Omdat De Gelukkig Leven Test ontzettend positief wordt ontvangen door onze klanten, hebben we ook de link gelegd naar werkgevers. De Gelukkig Leven Test is namelijk een perfect instrument om in te gaan zetten ter vervanging van het traditionele medewerkerstevredenheidsonderzoek. Door boven water te halen wat er echt leeft bij medewerkers qua werk- en privéomgeving op basis van de Gelukkig Leven Pijlers kun je hier direct op inspelen en voorkomen dat mensen vastlopen met alle gevolgen van dien.

Wij vergeleken de ervaringen van de Gelukkig Leven Test ten opzichte van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Wij vergeleken de ervaringen van de Gelukkig Leven Test ten opzichte van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Gelukambitie

Het is onze ambitie om in 2023 een begrip in de markt te zijn ten aanzien van geluk op de werkvloer en persoonlijk geluk. Dat werkgevers ons vinden omdat zij ervan overtuigd zijn dat het bijdragen aan het persoonlijk geluk van de medewerkers essentieel is voor een duurzame betekenisvolle winstgevende organisatie en maatschappij/wereld.