Vakmensen en vakmanschap behouden en naar een hoger plan tillen is (niet) eenvoudig!

Leon Brummelhuis

Vakmensen en vakmanschap behouden en naar een hoger plan tillen is niet eenvoudig in de huidige tijd. Nieuwe vakmensen aantrekken is al helemaal een uitdaging.

Dit heeft erin geresulteerd dat werkgevers en opleidingsfondsen zijn gaan inzetten op het stimuleren van de leercultuur door ook de werknemers hierin te betrekken. Binnen Rendement van Geluk wagen we eerlijkheidshalve te betwijfelen of deze inzet alleen ‘de oplossing’ is om medewerkers gemotiveerd te krijgen qua ontwikkelen, zodat ze hier vanuit hun eigen wil en verantwoordelijkheid mee aan de slag gaan?

 

Ontwikkelen
Van nature willen mensen zichzelf ontwikkelen. Vanuit dat perspectief zou je ontwikkelen van je medewerkers dus helemaal niet hoeven te stimuleren als werkgever. Het zit in onze genen om het leven aangenamer te maken als gevolg waarvan je een goed of beter gevoel krijgt over jezelf en de wereld en ga je hier automatisch activiteiten op ontplooien. De praktijk lijkt weerbarstiger en dat tonen onze gelukmetingen en -analyses bij de verschillende organisaties ook wel aan. Het probleem is niet dat mensen zich niet willen ontwikkelen, maar zich in veel gevallen ‘niet kunnen’ ontwikkelen!

Mensen zijn in de regel (te) druk en proberen alle ballen – zowel op werkgebied als in privé – in de lucht te houden. Op de vraag: “Heb je het gevoel dat je achter het roer van je eigen leven zit of dat het leven je overkomt?”, krijgen we helaas vaak dit laatste als vanzelfsprekend antwoord te horen. Mensen zijn er dus blijkbaar van overtuigd dat het leven je overkomt en hebben het daarmee ook tot hun waarheid gemaakt. Een typisch voorbeeld van selffulfilling prophecy. Het ‘voordeel’ van een dergelijke en op het eerste gezicht ‘onschuldige’ overtuiging is dat je je hier ‘lekker’ achter kunt verschuilen en je dus zelf ‘lekker’ niet in actie hoeft te komen. Druk maken over dingen of zaken waar je toch geen invloed op hebt heeft immers geen zin. Zo zit het leven nou eenmaal in elkaar. Je wilt je immers wel ontwikkelen, maar jouw omgeving en/of situatie maken dat je hier ‘gewoon’ geen tijd voor hebt en dus niet aan toekomt. Case closed!

De oplossing voor de hierboven geschetste uitdaging is dat we mensen bewust(er) dienen te maken van dergelijke ‘onschuldige’ overtuiging(en) en mensen zelf laten achterhalen wat hier werkelijk achter schuil gaat. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat geluk maakbaar is. Geluk is namelijk voor 50% afhankelijk van je genen, voor 10% afhankelijk van je omstandigheden en voor 40% van je eigen keuzes en gedrag. Met andere woorden en om in bovengenoemd voorbeeld te blijven, een substantieel deel van de mensen loopt rond met de ‘onschuldige’ overtuiging/’waarheid’ dat het leven je overkomt, terwijl dat absoluut niet het geval is. Het vervelende hieraan is dat mensen zichzelf hierdoor – meestal onbewust – op slot zetten. Waarmee ze zichzelf en hun omgeving enorm tekortdoen!

Als het om ontwikkelen gaat is het dus als eerste van belang dat de individuele medewerker meer doordrongen raakt van het belang van ontwikkelen voor hem of haarzelf. Vanuit hier kunnen we dan de stap zetten naar obstakels die dit mogelijk voor hem of haar in de weg staan. Zo zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat de medewerker tot besef komt dat het (te) drukke privéleven hier debet aan is. Vanuit dat bewustzijnsperspectief, kan de medewerker dan eigen keuzes gaan maken en gedrag gaan vertonen die ervoor gaan zorgen dat er ook tijd wordt gemaakt voor ontwikkelen. Ontwikkelen zien wij als keuze die thuishoort in de categorie van kunnen en/of willen en dus niet van moeten. Moeten kost immers energie! Vanuit dat perspectief is het ook belangrijk dat we medewerkers zelf in laten zien wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn wanneer zichzelf niet (blijven) ontwikkelen.   

Uiteindelijk gaat erom dat elke individuele medewerker een goede balans voor zichzelf weet te creëren en te borgen tussen de Rendement van Geluk©gelukpijlers en in het verlengde hiervan de balanswaarden:

 • Welvaart
 • Welzijn (privé-omgeving)
 • Welzijn (zakelijke-omgeving)
 • Welbevinden

 

Door in een vroeg stadium en herhaaldelijk te meten hoe het gesteld is met jouw medewerkers kunnen de hieronder genoemde items gemonitord blijven worden:

 • de huidige balansstatus
 • het risico van disbalans
 • de invloed ten opzichte van de vorige meting van zaken buiten de invloedsfeer (denk bijvoorbeeld aan COVID-19)
 • het rendement van gezette stappen en gemaakte keuzes


Het Rendement van Geluk Programma
Binnen ons programma krijgen medewerkers op een praktische en beproefde methode inzicht in wat er nodig is om van betekenis te zijn voor zichzelf en voor de organisatie waarbij de eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling wordt gestimuleerd ten aanzien van:

 • Autonomie
 • Vitaliteit
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Soft skills
 • Financiële weerbaarheid
 • Loopbaanplanning
 • Waarborgen balans werk- privé
 • Onderhouden goede relaties
 • Voldoening vinden
 • Betekenisvol zijn

 

Voor meer informatie verwijs ik je heel graag naar www.rendementvangeluk.nl. Heb je belangstelling of wil je graag meer informatie dan vernemen we het heel graag. Bel ons gerust op 053-7501690 of laat je gegevens even achter op www.rendementvangeluk.nl/contact/. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

 

 

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.