Gelukkig Leven Test vs MTO

Ervaringen en vergelijk

Wij hebben onderzoek gedaan naar de ervaringen met medewerkerstevreden-/betrokkenheidsonderzoeken versus De Gelukkig Leven Test©. De uitkomsten lees je hier.

OnderdeelMTOGelukkig Leven Test©
Direct belang uitkomstenWerkgeverWerknemer
Indirect belang uitkomstenWerknemerWerkgever
DeelnameWerknemer wordt geacht op alle vragen te
antwoorden
Werknemer kan per vraag aangeven of deze moet
worden meegenomen in de analyse
Betrokkenheid werknemerLaag, hoge mate van scepsis en onverschilligheidHoog, omdat het om de werknemer zelf gaat
FocusOp de werkomgeving
Op de competenties van de werknemer
Op zowel de werk- als de privé-omgeving
Op vergroten bewustwording en het persoonlijk
geluk van de werknemer
Opvolging uitkomstenLigt bij werkgeverLigt zowel bij werknemer en werkgever
AfbreukrisicoHoog (als de opvolging door de werkgever
onvoldoende zichtbaar is)
 Laag (omdat opvolging voor een groot deel bij de
werknemer zelf ligt)
Waarborging privacyDoor de werkgever100% gegarandeerd door Rendement van Geluk
WerkingStatisch door het invullen van een vragenlijst
(Werknemers ervaren deze vaak als suggestief)
Dynamisch, door het invullen van een online test ,
in combinatie met een persoonlijk gesprek
Afname doorWerkgever (44%), externe partij (44%),
Arbodienst (8%), anders (4%)
Rendement van Geluk (100%)
Monitoren ontwikkelingOp bedrijfsniveauOp zowel bedrijfsniveau als individueel
Aankondiging onderzoek / NGL-TestE-mail (31%), leidinggevende (18%), brief (17%),
intranet (17%), personeelsbijeenkomst (15%),
niet (2%)
Medewerkerspresentatie (100%)
FrequentieAfhankelijk van keuze werkgeverAfhankelijk van keuze werkgever

Wij hebben onderzoek gedaan naar de ervaringen met medewerkerstevreden-/betrokkenheidsonderzoeken versus de Neutralis Gelukkig Leven Test©. De uitkomsten lees je hier.

OnderdeelMTOGelukkig Leven Test©
Direct belang uitkomstenWerkgeverWerknemer
Indirect belang uitkomstenWerknemerWerkgever
DeelnameWerknemer wordt geacht op alle vragen te
antwoorden
Werknemer kan per vraag aangeven of deze moet
worden meegenomen in de analyse
Betrokkenheid werknemerLaag, hoge mate van scepsis en onverschilligheidHoog, omdat het om de werknemer zelf gaat
FocusOp de werkomgeving
Op de competenties van de werknemer
Op zowel de werk- als de privé-omgeving
Op vergroten bewustwording en het persoonlijk
geluk van de werknemer
Opvolging uitkomstenLigt bij werkgeverLigt zowel bij werknemer en werkgever
AfbreukrisicoHoog (als de opvolging door de werkgever
onvoldoende zichtbaar is)
 Laag (omdat opvolging voor een groot deel bij de
werknemer zelf ligt)
Waarborging privacyDoor de werkgever100% gegarandeerd door Rendement van Geluk
WerkingStatisch door het invullen van een vragenlijst
(Werknemers ervaren deze vaak als suggestief)
Dynamisch, door het invullen van een online test ,
in combinatie met een persoonlijk gesprek
Afname doorWerkgever (44%), externe partij (44%),
Arbodienst (8%), anders (4%)
Rendement van Geluk (100%)
Monitoren ontwikkelingOp bedrijfsniveauOp zowel bedrijfsniveau als individueel
Aankondiging onderzoek / NGL-TestE-mail (31%), leidinggevende (18%), brief (17%),
intranet (17%), personeelsbijeenkomst (15%),
niet (2%)
Medewerkerspresentatie (100%)
FrequentieAfhankelijk van keuze werkgeverAfhankelijk van keuze werkgever

Gelukkig Leven Test

Achtergrond Gelukkig Leven Test©
Aan de hand van de theoretische kaders van Maslow (behoeftehiërarchie), het Japanse Ikigai (de reden van het bestaan), Seligman’s ‘Character Strengths and Virtues’ (persoonlijke kernkwaliteiten) en het PERMA Model (positieve psychologie) hebben we een meetmethode ontwikkeld die als basis dient voor de Gelukkig Leven Test©.

Meer over de Gelukkig Leven Test
Meer over de Gelukkig Leven Test

Gelukambitie

Het is onze ambitie om in 2023 een begrip in de markt te zijn ten aanzien van geluk op de werkvloer en persoonlijk geluk. Dat werkgevers ons vinden omdat zij ervan overtuigd zijn dat het bijdragen aan het persoonlijk geluk van de medewerkers essentieel is voor een duurzame betekenisvolle winstgevende organisatie en maatschappij/wereld.