Ambassadeur aan het woord: Leon Brummelhuis

Wij geloven in het belang van het leiden van een gelukkig leven. Aan de hand van Het Rendement van Geluk Programma© worden mensen geholpen bij het creëren van een omgeving waarin het persoonlijk geluk geoptimaliseerd en gewaarborgd wordt. Onze ambassadeurs maken hiervoor ook gebruik van De Gelukkig Leven Test© en De Gelukkig Leven Analyse©.

Graag stel ik mij even aan je voor!

Waarom ben je met Rendement van Geluk gestart?

Als co-founder van Rendement van Geluk, heb ik samen met Ozewald een wat afwijkende weg bewandeld dan de andere aangesloten ambassadeurs. Vanuit mijn achtergrond als financieel life planner zag ik steeds duidelijker wat de rol van geld is in het leven van mensen en welk offer ze hiervoor – vaak onbewust – bereid zijn te brengen. Geld associëren we immers met veiligheid, zekerheid, onafhankelijkheid, vrijheid en geluk, zonder zich af te vragen wat deze woorden voor hen individueel betekenen en of dit ook daadwerkelijk zo is!? Zo zetten we onszelf vaak op vele fronten (onnodig) op slot met alle gevolgen van dien.

 

Welk doel of welke doelen willen we bereiken?

Wanneer je geen doel voor ogen hebt in je leven, lijd je grof gezegd een doelloos leven. En dat voelt voor de meeste mensen (gelukkig) niet goed. Toch zijn er nog veel mensen die geen duidelijk doel voor ogen hebben in hun leven. Wat er vervolgens toe leidt dat je geen koers kunt bepalen. Wat dat aangaat kun je het vergelijken met je TomTom navigatiesysteem. Wanneer je geen eindbestemming invoert, volgt er ook geen route.

Wanneer je niet weet waar je naar toe wilt en/of wat je gelukkig(er) maakt, weet je dus ook niet wat er nodig is om daar te komen. En als we al denken te weten wat ons doel is en wat er nodig is om daar te komen, denken we vaak en snel in termen van geld. Zo zijn we door alles en iedereen om ons heen ondertussen (helaas) wel geprogrammeerd en geconditioneerd. Dus gaan we over tot het zoveel mogelijk bij elkaar sprokkelen van geld. Dit gedrag leidt er helaas toe dat veel mensen bezig zijn om hun leven aan te passen aan hun inkomen, in plaats van hun inkomen aan te laten sluiten op hun gelukkige(r) leven. Vanuit dat perspectief wil ik mensen graag helpen met het verkrijgen van (financiële) inzicht(en), op basis waarvan ze bewuste keuzes kunnen maken die recht doen aan het leiden van een gelukkig(er) leven. En daar word ik zelf dan weer heel gelukkig van:)!

Wat betekent Rendement van Geluk voor jou?

Voor mij persoonlijk betekent Rendement van Geluk dat ik zelf optimaal geluk nastreef en blijf nastreven ten aanzien van de door ons gedestilleerde gelukpijlers. En dat vraagt continu aandacht en blijft ook continu werken. Ook voor mij en juist voor mij! Om klanten bij te kunnen staan bij het optimaliseren van hun geluk, moet je natuurlijk eerst zelf optimaal geluk nastreven/gelukkig zijn. Waarbij ervoor mijzelf natuurlijk ook nog ontwikkelpunten zijn. Overall durf ik te zeggen dat ik mij ontzettend gelukkig voel en daar ook heel erg dankbaar voor ben! Wetende dat ik daar zelf ook een belangrijk aandeel in heb gehad middels mijn eigen keuzes en gedrag.

Wat houdt jouw dienstverlening in, in relatie tot Rendement van Geluk?

Vanuit Neutralis financial life planners willen we mensen graag helpen met het in voldoende mate borgen van hun financiën, zodat ze het leven kunnen leven zoals dat graag (zouden) willen leven. Een gelukkig leven! In de basis betekent dit dat de gelukpijler ‘Veiligheid, stabiliteit en zekerheid’ in voldoende mate geborgd moet zijn. Wanneer dit gerealiseerd is, ontstaat er immers ruimte voor optimalisatie van de overige gelukpijlers.

Pijl

Contact opnemen met Leon?

    Door op Verzenden te klikken ga je akkoord dat jouw gegevens worden gebruikt conform onze Privacyverklaring.

    Gelukkige medewerkers floreren, thuis en op hun werk.

    De inzet van het Gelukkig Leven Programma resulteert in een toename van loyaliteit, betrokkenheid, productiviteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast nemen verzuim en personeelsverloop af!