Gelukkig Leven Programma

Programma

Binnen het Rendement van Geluk op de werkvloer Programma helpen we werkgevers en werknemers met het inzichtelijk krijgen, het optimaliseren en waarborgen van het persoonlijk geluk. Hiervoor zetten we het Rendement van Geluk Traject in, welke bestaat uit de navolgende stappen.

Gelukkig Leven Stappenplan

1. Werkgever QuickScan

Is je interesse in onze dienstverlening gewekt maar twijfel je nog of onze dienstverlening bij jouw organisatie past vul dan voorafgaand aan een eventuele vrijblijvende kennismaking eerst even de Werkgevers QuickScan op onze website in. Dit kost je slechts enkele minuten. Afhankelijk van de uitslag kunnen we dan samen bekijken of het maken van een vrijblijvende kennismaking zinvol is.

2. Vrijblijvende kennismaking

Wanneer de uitslag uit de werkgever QuickScan aantoont dat het maken van een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking zinvol is, komen we graag langs voor een afspraak bij jou op het bedrijf waarbij we meer vertellen over onze dienstverlening. Als werkgever hoef je tot en met stap twee nog geen (geldelijke) investering te doen.

3. Bedrijfspresentatie

Wanneer je enthousiast bent over onze dienstverlening en hier verder mee aan de slag wilt, kunnen we overgaan tot het houden van de bedrijfspresentatie ‘Het rendement van Geluk op de werkvloer!’. Voorafgaand aan deze stap zullen we je ook voorzien van een maatwerk investeringsoverzicht.

4. Afname van de Gelukkig Leven Test ©

Wanneer de medewerkers ook enthousiast zijn over onze dienstverlening en open staan voor deelname aan de Gelukkig Leven Test© als alternatief voor het traditionele medewerkerstevredenheidsonderzoek, kunnen we hen individueel gaan voorzien van de Gelukkig Leven Test. De test wordt digitaal aangeleverd en kan dus ook digitaal ingevuld en geretourneerd worden. Het invullen van de test neemt gemiddeld 10 a 15 minuten in beslag en is gebaseerd op een 34-tal vragen.

5. Bespreken van de Gelukkig Leven Test ©

Zodra wij de ingevulde Gelukkig Leven Test© hebben ontvangen van de betreffende medewerkers, zullen we hen gaan benaderen voor een afspraak om deze persoonlijk met ons te gaan bespreken. Het is onze ervaring dat medewerkers het erg prettig vinden om écht gehoord te worden en zich volledig vrij uit kunnen spreken. De testuitslagen en alles wat besproken wordt blijft immers 100% vertrouwelijk!

6. Terugkoppeling werknemersanalyse

Nadat we de Gelukkig Leven Test© besproken hebben en de scores hebben afgestemd, krijgt de medewerker een terugkoppeling van de uitslagen middels een zogenaamde werknemersanalyse. Deze analyse laat zien hoe de betreffende medewerker scoort qua geluk op basis van de verschillende gelukpijlers en waarvoor hem of haar nog ruimte aanwezig is voor optimalisatie inclusief actiepunten.

7. Terugkoppeling werkgeversanalyse

Wanneer alle Gelukkig Leven Testen© zijn besproken en de werknemers analyses zijn teruggekoppeld, gaan we aan de slag met het opstellen van de werkgeversanalyse. Hierin krijgt de werkgever anoniem te zien hoe zijn medewerkers scoren qua geluk in de werkomgeving – en waar er ruimte aanwezig is voor verbetering. Ook deze analyse komen we met jou als werkgever bespreken om je ook van de cruciale achtergrondinformatie te kunnen voorzien. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen we samen kijken of en zo ja welke vervolgacties gewenst zijn om het rendement van geluk op de werkvloer te optimaliseren.

Overige aanvullende diensten

Naast Het Rendement van Geluk Programma, bieden we ook een breed scala aan aanvullende diensten die bij kunnen dragen aan het rendement van Geluk op de werkvloer. Zo kunnen wij bijvoorbeeld – afhankelijk van de testresultaten en analyses uiteraard – ondersteuning bieden op het gebied van financiële planning, life planning, persoonlijk coaching, gezin coaching, burn-out begeleiding, trauma begeleiding, loopbaan coaching, mediation en identiteitsmarketing. Voor meer informatie omtrent deze verschillende aanvullende diensten, verwijzen wij je graag naar onze Ambassadeurs.

Aanvullende-diensten

Gelukkige medewerkers floreren, thuis en op hun werk.

De inzet van het Gelukkig Leven Programma resulteert in een toename van loyaliteit, betrokkenheid, productiviteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast nemen verzuim en personeelsverloop af!