Onderzoek

Geluk op de werkvloer

Woningcorporatiebranche

(tot leeftijd 35)

Onderzoek Geluk op de werkvloer

Woningcorporatiebranche (tot leeftijd 35)

Aanleiding:

Als gevolg van onze bevolkingssamenstelling wordt de krapte op de arbeidsmarkt steeds groter waarmee het belang van het krijgen en behouden van goede mensen steeds belangrijker wordt. Hierdoor ontstaat er ook steeds meer aandacht voor het geluk van medewerkers. Iets dat wij waardevol vinden en natuurlijk graag promoten.

 

De woningcorporatiebranche is een branche met grote maatschappelijke betekenis in het betaalbaar houden van woningen en in het voorzien van een thuis aan maarliefst 4 miljoen mensen. Om deze maatschappelijke waarde naar de toekomst toe te kunnen waarborgen is het van groot belang dat jonge mensen in de branche willen werken en willen blijven werken. Is hierbij het bieden van een goed salaris en secundaire voorwaarden voldoende of spelen er ook andere factoren een rol?

 

Met dit gerichte onderzoek willen we hier antwoord op geven door inzicht te krijgen in wat medewerkers tot leeftijd 35 en werkzaam binnen de woningcorporatiebranche gelukkig maakt. Met de uitkomsten hopen we een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de concurrentiepositie van de woningcorporatiebranche ten opzichte van andere branches in het verwerven en behouden van de jongere medewerkers.

 

De uitkomsten uit het onderzoek worden kosteloos aan iedere geïnteresseerde ter beschikking gesteld.

 

Ben je jonger dan 35 en werkzaam in de woningcorporatiebranche dan hopen we dat je 4 minuten van je kostbare tijd in dit onderzoek wilt investeren.  Deelnemen aan het onderzoek kan eenvoudig via de button ‘start onderzoek’.

 

Enthousiaste groet,

 

Team Rendement van Geluk

Doel:

Het doel van dit onderzoek is het vergroten van de concurrentiepositie van de woningcorporatiebranche ten opzichte van andere branches in het verwerven en behouden van medewerkers tot leeftijd 35.

 

Dit doen wij door op brancheniveau inzicht te krijgen in de navolgende Rendement van Geluk Factoren:

 • werkzekerheid
 • duurzame inzetbaarheid
 • financiële tevredenheid
 • financiële zekerheid
 • balans werk-privé
 • gezonde levensstijl op het werk
 • werkvoldoening waardering en erkenning,
 • waardering en erkenning
 • persoonlijke ontwikkeling
 • autonomie
 • betekenisvol zijn

 

Hierbij hebben we per factor de navolgende situaties gemeten:

 • de waarde van iedere factor voor de deelnemers
 • in hoeverre een factor een rol heeft gespeeld bij de keuze voor de huidige baan
 • in hoeverre een factor een rol gaat spelen bij een eventuele vervolgstap
 • hoe iedere factor op dit moment in de huidige functie ervaren wordt
 • in hoeverre er voor iedere factor aandacht is vanuit de werkgever

 

Met dit onderzoek hopen we bij te dragen aan het inzicht dat nodig is om een personeelsbeleid en een werkomgeving te creëren waarin deze groep medewerkers optimaal kunnen floreren.

Theoretisch kader:

De basis voor dit onderzoek is het Rendement van Geluk Programma waarin het persoonlijk geluk (22 factoren) en geluk op de werkvloer (11 factoren) meetbaar wordt gemaakt. Het Rendement van Geluk Programma is gebaseerd op:

 • de theoretische kaders Van Maslow (behoeftehiërarchie)
 • het Japanse Ikigai (de reden van het bestaan)
 • Seligman’s Character Strengths and Virtues (persoonlijke kernkwaliteiten)
 • het PERMA Model (positieve psychologie) en
 • onze eigen ervaringen.

Methode:

Voor het verzamelen van de gegevens is gekozen voor een online vragenformulier waarin iedere deelnemer is gevraagd om 55 vragen te beantwoorden.

 

De focusgroep bestaat uit medewerkers:

 • binnen de woningcorporatiebranche
 • in de leeftijdscategorieën tot 25 jaar en van 25 tot 35 jaar

 

De opzet is descriptief

 • wordt gebruikt om eigenschappen, gemiddelden en trends te beschrijven
 • de variabelen worden gemeten zonder dat de onderzoeker ze beïnvloedt

 

Daar waar het Rendement van Geluk Programma een combinatie is van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek hebben we ons in dit onderzoek beperkt tot een kwantitatieve benadering.